Gebedsleven !!!

2 Petrus 3:9
De Heere vertraagt de belofte niet
(gelijk enigen dat traagheid achten),
maar is lankmoedig over ons,
niet willende, dat enigen verloren gaan,
maar dat zij allen tot bekering komen.

In mijn Jeugd jaren deed ik eens een vakantie klusje...
Na enige weken gewerkt te hebben,
was ik toch benieuwd waar mijn geld bleef.
Om naar de baas te gaan moest ik eerst een afspraak maken.
De baas... zoals u wel zal vermoeden nu.
zei dat hij geen tijd had en of ik later terug zou willen komen.
Dat wilde ik wel, aangezien ik geen keus had !!!
Uiteindelijk kreeg ik de mededeling. Dat ik het geld wel kreeg..
maar ik moest later maar terug komen !!!
Uiteindelijk heb ik een advocaat in de arm genomen,
en na zo'n half jaar kreeg ik mijn geld...

Ooit sprak ik een broeder in de Heer,
die zei tegen mij dat hij een gebedslast had
van zo'n 30jaar maar hij vertrouwde er op
dat eens de Heer de uitkomst zal geven.

Ik zei toen tegen hem. Zou het nou niet zo kunnen zijn
dat de Heer met de bidder bezig is
in plaats van ons gebed te verhoren ?
Want de Heer hoort altijd naar ons
maar het ligt aan ons hoe wij bidden.
Niet op commando en ook niet van Heer waar blijft U nou,
ik bid al zo lang...

Jakobus 4: 2,3
2 Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt
en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen;
gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.
3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt,
opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

Ooit was ik in een gezelschap...
En daar was men voetbal aan het kijken,
heel gezellig !!! En niet onbelangrijk !!!
Het was duidelijk dat de vrouw zich verveelde
en het niets aan vond... niet spannend dus !!!
Plots zij de vrouw tegen haar man
"ik wil even met je praten" waarop de man zei "nu even niet schat,
ik ben even dit aan het volgen"
waarop de vrouw zei... "o, dus ik kan niet met je praten"
na nog een poos heen en weer gesteggeld te hebben...
Deed de man de tv uit gooide de afstandsbediening in de hoek.
Deed zijn jas aan en verdween !!!

Nu ik toch aanwezig was besloot ik maar eens wat te zeggen tegen haar.
Horen, zien, en bidden is mijn motto... maar aangezien zij aan mij vroeg
"wat vind jij hier nou van" zei ik tegen haar
dat ik in de eerste plaats er niks van vind.
Maar wat zij wilde dat ik zou zeggen om de vrede te handhaven

Ik zei uiteindelijk tegen haar...
"Weet je dat Jezus al jaren op jou wacht in je binnenkamer
maar jij het te druk hebt met andere zaken"
ik vroeg of ze wel eens bid... en of God wel eens tot haar sprak...
een gemeenschapsleven met de Heer !!!
ze had al in geen weken (laat staan jaren) gebeden enz enz.
ze ging niet meer naar de kerk want daar zijn allemaal schijnheiligen
en die menen er niks van...
..............................................................................................

Soms heb ik wel eens het idee dat men een huis heeft
met alles er op en eraan een tv, auto, koelkast,
wasmachine, vaatwasser, echtgenoot-te, kinderen enz enz.
een kast... en in die kast zit Jezus opgesloten
en mag er alleen uitkomen als men Hem nodig heeft !!!
En men zegt dan van "als ik bid gebeurt er nooit wat"

Johannes 19:28
Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was,
opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.

Er zijn mensen die denken dat Jezus dorst had !!!
Maar Jezus heeft dorst naar ons !!!
Een gemeenschapsleven met Jezus,
een plaats waar we ons afzonderen met Jezus.
En Zijn Woord lezen (naar Hem luisteren)
en in gebed gaan met Hem. en Hem geven de
aanbidding de lof en de dank voor alles
wat Hij voor ons heeft gedaan.(geen bitterheid !!!)

Men vraagt wel eens... waar blijft toch die Vrede ???
Want Hij is toch de Vredevorst ??? (naar wie mijn hart steeds dorst)
Maar wij zullen toch eerst iets van ons zelf moeten geven...
Jezus deed dat ook...
Hij gaf zichzelf aan het kruis en zeide mij dorst
(met andere woorden "wat doet gij voor Mij)

Johannes 14:27
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft,
geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

Moge de God der Liefde !!! en des Vrede met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!! Amen......

Jezus, alles geef ik U !!!

Contact@paul-cristiaan-herbold.nl
Gebed@paul-cristiaan-herbold.nl