Mijn overtuiging !!!

10. mrt, 2015
9. mrt, 2015

De Bruidsleer; het toekomstige hemelse huwelijk
van Jezus Christus met Zijn Bruid (Openbaring 12:1).
En het persoonlijk heiligingsproces dat hieraan vooraf gaat.
de Tabernakelstudie; "Het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond"
(Johannes 1:14) Het woord 'gewoond' betekent 'getabernakeld'.
Deze belichting leidde tot een diepgaande studie
naar de betekenissen van de objecten in de Tabernakel van Israël,
die wij terugvinden in het leven van Jezus Christus,
dat ons ter voorbeeld is gegeven.
De tabernakel van Israël en zijn objecten is niet alleen een leiddraad,
maar ook een graadmeter voor ons geestelijk leven.
Wij onderschrijven naast de apostolische geloofsbelijdenis
de volgende kenmerkende leerstellingen:

- dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is,
de onfeilbare regel voor geloof en leven;
- de noodzaak van persoonlijk geloof in het verlossende
werk van Jezus Christus en de bekering tot God;
- de doop van gelovigen door onderdompeling in water;
- de doop in de Heilige Geest,
als een van de bekering onderscheiden ervaring,
en de uitingen van de Geest, die deze doop met zich meebrengt,
waaronder tenminste het spreken in tongen;
- het Bruidswoord ; God heeft het huwelijk volmaakt geschapen
en het is Zijn wil dat ons eigen huwelijk dit model zal volgen;
deze leerstelling behandeld het vraagstuk rond huwelijk,
echtscheiding en hertrouwen;
- dat de dienst van goddelijke genezing
deel uitmaakt van de roeping van de Gemeente van Jezus Christus.

 

Moge de God der Liefde !!! en des Vredes met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=5z0AohGXW0o