Manipulatie.!!!

17. jan, 2015

Romeinen 10:17
Zo is dan het geloof uit het gehoor,
en het gehoor door het (gesproken) Woord Gods,

in de eerste plaats raad ik u aan,
om onder het gehoor van Gods Woord te komen !!!
want Door het woord veranderen wij naar Gods wil...
als God spreekt van er is licht... dan is er licht.

Genesis 1:3
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

Gods Woord heeft scheppingskracht...
als God tot u en mij spreek "Daar is licht" dan is er licht in ons
door middel van Zijn Woord, er gebeurt iets in u en mij !!!
u leeft dan niet meer in duisternis !!!

maar dat gebeurt ook in de wereld !!!
in deze wereld worden wij op alle mogelijke manier gemanipuleerd !!!

en let wel...!!! ik zal nooit zeggen dat u geen TV mag kijken !!!
maar het zij door reclame, of programma's, kranten,
waar veel meningen worden geventileerd. zonder Gods Woord te raadplegen !!!
kunnen wij besmet raken door onbewust eens te zijn met meningen
die niet stroken met Gods Woord.
Abortus euthanasie doodstraf enz enz ...
en voor je het weet doen we uitspraken
die genoteerd staan bij de satan die de aanklager is bij God.
alles wat wij zeggen, denken, zullen we bij God eens verantwoorden !!!
alles wat wij zaaien met ons doen en denken zullen we oogsten !!!

Jakobus 4 : 1,2
Van waar komen krijgen en vechterijen onder u?
Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten,
die in uw leden strijd voeren?
Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen,
en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg,
doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.

2 Korinthiërs 12:20
Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn,
ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil,
en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt;
dat er niet enigszins zijn twisten,
nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap,
oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten;

2 Timotheüs 2:24
En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten,
maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren,
en die de kwaden kan verdragen;

we moeten een keuze maken, zijn wij op weg naar het nieuwe Jeruzalem,
of blijven we steken hier in de woestijn van Egypte !!!

ik kijk geen TV meer... (natuurlijk nog wel het nieuws)
ik vind dat ik te veel word beinvloed,
en word te veel afgehouden van het doel naar waar ik moet streven !!!
nogmaals !!! ik zal nooit zeggen dat u geen TV mag kijken !!!

Filippensen 3:14
Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is,
en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit,
tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Openbaring 22:11
Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe;
en die vuil is, dat hij nog vuil worde;
en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde;
en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.

De afstand tussen het kind van God en de wereld moet elke dag groter worden !!!

Filippensen 3 : 12 t/m 14
Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben;
maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht,
waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is,
en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit,
tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Moge de God der Liefde !!! en des Vredes met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!

 

17. jan, 2015