Verzoening!

26. okt, 2017

Geliefde Facebookvrienden!

De opmars van IS, de crisis in Oekraïne,
het oplaaiende geweld in Gaza,
de aanslepende burgeroorlog in Syrië.
Het lijkt wel of de hele wereld
Voortdurend in oorlog is.
En volgens onderzoekers van het Instituut voor
Economie en Vrede (IEP) is dat ook zo goed als het geval.
IEP onderzocht 162 landen en daarvan zijn er slechts 11 'in totale vrede',
wat wil zeggen zelf niet in conflict of betrokken bij een conflict.

De conclusie van het jaarlijkse IEP-rapport is behoorlijk pessimistisch.
Sinds 2007 wordt de wereld elk jaar een iets minder vredig
en dat voor het eerst vanaf de Tweede Wereldoorlog.

Verschillende landen in het Westen, waaronder België, voeren geen
rechtstreekse oorlog, wat een vertekend beeld geeft voor inwoners,
stelt IEP. Ook België is onrechtstreeks betrokken bij verschillende
conflicten. Onder meer in Kandahar, het zuiden van Afghanistan,
zijn Belgische militairen gestationeerd.

De leider van Noord-Korea Kim Jong-un
denkt dat zijn vader Kim Jong-il God is
en dat hij de zoon van God is.
Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

Na de tweede wereldoorlog waren er vele landen oorlogsmoe.
En zeiden tegen elkander dat er nooit meer oorlog mag komen.
Het is duidelijk dat landen als Noord-Korea niet oorlogs- moe zijn.
Bv Erdogan van Turkije die wel houd van conflicten.
En het is duidelijk dat men Jezus niet kent als vredevorst.
En vooral het offer van Christus opzij schuiven.
Ik ben oud en wijs genoeg en ik maak zelf wel uit wat ik doe.

-- Romeinen 12:16.
Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen,
maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.

-- Mattheüs 24:6.
En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen;
ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden,
maar nog is het einde niet.

We staan er niet altijd bij stil.
Maar in de gezinnen zijn ook conflicten,
een soort van gelijkheidsprincipe.
Van ik heb gelijk en vooral niet toegeven om de vrede te handhaven.
God is liefde en zonder God is er geen vrede.
De schade vertaalt zich altijd op de kinderen.
En zijn er vaak de dupe van. Waar altijd spanning is in het huis.
Onrust en onvrede. Kinderen die weggaan uit huis.
Huwelijken die uit elkaar gaan.
En vooral elkaar haten en wraakgevoelens hebben.
Maar ook jaren lang zitten met zaken die men elkaar aangedaan heeft.
Ook kan vaak zaken uit het verleden zijn. jeugdzonden.

Zelfdestructief gedrag komt soms voor bij mensen die het gevoel hebben dat
het leven tegenzit. Dat kan bijvoorbeeld komen door problemen op het werk
(of werkloos), relatieproblemen (of ongewild single), liefdesverdriet,
financiële problemen, gevoel van eenzaamheid, gezondheidsproblemen,
het is duidelijk dat men Jezus niet kent
als Vredevorst en als leidsman in ons leven.

Binnenkort vieren we het feest van de vrede, kerstfeest.
misschien wel een kerstboom of kerstversiering in huis.
Het is ook vaak een periode van ons geweten
zaken die uit het verleden de revue passeren "depressies".
Zonder de vrede van God in ons hart zal er geen echte kerstfeest zijn.
Wanneer we ons leven aan God geven zijn we Zijn eigendom.
En gaat God ons veranderen in ons denkwereld (verlost van complottheorieën)
in ons gevoelens en liefde tot de naaste
vergevensgezindheid en belijden onze schulden.
Laten we ons verzoenen met elkander.
Uw man (en/of) vrouw, uw zuster, uw broeder,
kinderen, buurman, Kerkgemeenschap! enz enz.

-- 2 Korinthiërs 5:19.
Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening
in ons gelegd.

-- Hebreeën 10:22.
Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart,
in volle verzekerdheid des geloofs,
onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten,
en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

-- 1 Johannes 1:9.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Moge de God der Liefde ! en des Vrede met u zijn !
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !

26. okt, 2017