Aanbidding

3. dec, 2017


Geliefde Broeders en Zusters in de Heer.
De Heer heeft mij op het hart gelegd om u iets te zeggen.

Emoties kun je op verschillende manieren uit leggen.
Je hebt tranen van verdriet,
pijn, blijdschap, geluk, de ziel, liefde, enz.

-- Johannes 16:21.
Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is.

Toen mijn oudste zoon geboren werd,
lag hij in een couveuse.
En het eerste wat hij deed was
dat hij zijn ogen open deed en naar mij keek.
Daar schrok ik van. Tranen liepen over mijn wangen.
Die emoties had ik niet in de hand.
De verplegers moesten mij vast houden.
Dat zal ik nooit meer vergeten dat zonder het in de hand te hebben
automatisch mij tranen de vrije loop namen.

Mijn Vader kon door de oorlog niet meer huilen (concentratiekamp)
ze hadden hem zo mishandeld, huilen kon hij niet meer.

Ik zal 12 jaar zijn geweest dat de schoenmakerij in lichterlaaie stond.
Iets waar mijn Vader, bloed zweet en tranen in had gestoken.
Stond hij te huilen als een kind.
Hij die altijd erg oplette voor onze veiligheid.

In de BPK Amsterdam hebben we een zangkoor waar ik in mee zong.
En daar zongen we het lied "stille nacht."
In dat lied is een regel dat mij trof en nog steeds komen de tranen
die ik niet in de hand heb over mijn gezicht.
"Leer mij hier danken daar voor!"

Straks met kerst (dat moet elke dag zijn hoor en niet alleen met kerst)
zingen we stille nacht en dat regeltje "leer mij hier danken daar voor"
Mijn voorganger zei wel eens,
we maken in het leven heel wat nare dingen mee.
Van geweld ziekte eenzaamheid liefdeloosheid de één tegen de ander
en we kunnen met de tong zo vaak dingen tegen elkaar zeggen.
Niet wetende dat we daarmee de ander pijn doen.
Ga naar die persoon toe en zeg "vergeef mij dat ik jou pijn heb gedaan."
maar de goede dingen komen zo weinig aan bod.

Heer ik dank U dat U mij nooit in de steek laat
en dat ik bij U altijd veilig bent. En dat U die de Vredevorst zijt Koning van mijn hart wilt zijn. en U liefde in mijn hart laat stromen.
"Leer mij hier danken daar voor"

We hadden een gebedsdienst waar wijlen mijn Vader ook was.
Mijn Vader was naar voren gegaan en de Ouderlingen gingen met hem bidden.
Ik was boven op een galerij bezig met werk voor de Heer.
De werkers gingen naar mij toe en zeiden tegen mij
je Vader is aangeraakt door de Heer.
Hij huilde de hele zaal bij elkaar. En toen ik dat hoorde, begon ik de Heer te aanbidden volkomen vanzelf. De Heer raakte mij ook aan.
Is dit huilen van verdriet? NEE van blijdschap, dankbaarheid.

Wilt u ook blijdschap in u hart. Dat u ook de Heer spontaan gaat aanbidden.
Laat u aanraken door de Heiligengeest en zeg Heer "leer mij U danken Heer"
Heer ik dank U dat U mij nooit in de steek laat.
Dat U altijd in mijn hart wilt wonen.
En dat ik bij U altijd veilig bent.
En dat U die de Vredevorst zijt,
Vredevorst en Koning van mijn hart wilt zijn.
En U liefde in mijn hart laat stromen.

 -- Johannes 11:41b.
En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide:
Vader, Ik dank U, dat Gij Mij (altijd) gehoord hebt.

Leer mij U danken daarvoor Heer!!!

3. dec, 2017