Tirez votre plan

11. dec, 2016

Geliefde Facebook vrienden.
Wat de Heer mij op het hart brengt !

In de jaren 60 was ik nog een kleine jongen.
Alhoewel ik gelovig ben opgevoed,
begreep ik er niet zoveel van. (flierefluiter)
We woonde in een bosrijke omgeving
op de Utrechtse heuvelrug "Den Dolder".
Ik speelde veel buiten in de bossen.
En ik was wat men noemt een vechtersbaasje.
Ik moest mij dagelijks verdedigen
op school omdat ik gelovig was.
Dat werd toen in die tijd niet zo geaccepteerd.
Ik heb respect voor de jeugd, die kinderen Gods zijn
en naar school gaan. Weet dat we voor jullie bidden.

Ik ging toen met mijn ouders, broer en zus,
tot drie keer in de week naar de "Bethel Pinksterkerk".
Bidstond, Bijbelstudie, Hoofddienst.
De reden dat we naar de Bethel Pinksterkerk gingen,
was dat daar gesproken werd
over het Boek Openbaring en de tabernakel.
Daarnaast ging het over dat Jezus is onze
"Hemelse Bruidegom" en de gemeente,
gevormd word naar Zijn "Bruid"

Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods;
want ik heb ulieden toebereid,
om u als een reine maagd
aan een Man voor te stellen,
namelijk aan Christus.
-- 2 Korinthiërs 11:2.

(we zijn nog niet volmaakt...
Maar we streven er wel naar.)
Omdat we Jezus lief hebben,
willen we niet blijven zoals we zijn.
Want we willen alleen maar doen wat Hij wilt.
Dat zou in de meeste huwelijken
en gezinsrelaties enz,
zeer van pas komen !
Het zou menig huwelijken goed doen.
God centraal te stellen in ons leven !
Want zonder God zijn we niets !

-- Johannes 15:5b.
want zonder Mij kunt gij niets doen.

Waar we onderwezen werden in hoe we als gemeente
gevormd en ingepast dienen te worden,
in het Hemelse Tabernakel hetwelk is Jezus Christus !
Vele huwelijken werden gerestaureerd,
gezinsrestauraties. en nog !
Want daar ga ik voor. En daar geloof ik in.
Wanneer ik naar Godshuis ga, moet er iets (definitiefs)
aan mij zelf (niet kijken naar anderen)
veranderd zijn, als ik weer thuis kom.
Anders zet je je zelf belachelijk.
Men ziet niet aan je dat je uit de kerk komt.

We hadden een bandrecorder waarmee ik de diensten op nam.
En thuis gingen we daar naar luisteren.
Er kwamen toen ook mensen bij ons thuis
die mee gingen luisteren. Er werd aan mij gevraagd
of ik die bandjes van de preken wilde kopiëren.
En zo konden de gemeente leden
er ook naar luisteren of herbeluisteren.
Zo ontstond er in de gemeente
een complete bandrecorder cultuur op het podium.
Ik weet niet hoeveel, maar zeker wel zo'n 40.
Dat is nu wel anders, want de gemeente zelf
neemt het op en men kan dan zo'n bandje,
tegenwoordig een cd-rom, mee naar huis nemen.

Ik was een jochie die niet snel
van begrip was (laatbloeier).
Tabernakel begreep ik niks van
en vooral niet van het Boek Openbaring.
Later natuurlijk wel hé. Want tabernakel
is niets anders dan dat we streven
Om ingepast te worden in het Hemelse tabernakel
het welk is Jezus Christus onze Hemelse Bruidegom.
En als jochie begon ik dat zo interessant te vinden.
Om te leren hoe mijn oud karakter
kan veranderen (wedergeboorte).
En Jezus te mogen liefhebben, echt Jezus lief hebben.
Niet zeggen, "Ik ben nou eenmaal zo,
daar veranderd toch niks aan."
God geeft u en mij de gelegenheid om het leven
anders te doen. God kan en wilt
u en mijn karakter veranderen.

Vlak voor dat mij voorganger overleed,
zei Hij nog "dat we ons nu moeten
bezig houden met de wederkomst van de Heer
(verwachtende zijnde) en de profetieën
(openbaringen) van het Woord."

En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide:
Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?
En de Heere zeide tot hem: Sta op,
en ga in de stad, (ga naar Gods huis)
en u zal aldaar gezegd worden,
wat gij doen moet. -- Handelingen 9:6.
(eens een moordenaar en later een Apostel)

Begrijpt u... alles is mogelijk !
Ook voor u... ja zeker !
Hij discrimineert niet.
In welke situatie u ook zit,
Contact@paul-cristiaan-herbold.nl

God kan en wilt U en mijn karakter veranderen
dat heb ik in mijn bediening al zovaak mee gemaakt
dat ik overtuigt ben daarin.
Ouders belijden aan hun kinderen,
kinderen belijden aan hun ouders,
echtparen gaan naar elkaar toe en verzoenen zich.
Gemeente leden gaan naar elkaar toe en verzoenen zich.

Niet zo als "IK" wil dat ik veranderd,
maar zoals "GIJ" wilt dat ik veranderd.
Misschien zijn wij niet altijd tevreden
met de uitkomst die God ons biedt.
Maar als we er goed over na denken.
Zullen we uiteindelijk toegeven.
Dat God wel de beste uitkomst is.
Boven bidden en denken.

Als mij dat niet verteld was
dat ik kan (moet) veranderen
ook naar mijn omgeving toe.
Had ik dat nooit geweten.
Want als ik later (bv) getrouwd "zou" zijn.
Om maar iets te noemen.
Geen narsisiche trekken meer vertoon,
(wat overigens een wereldse eigenschap is
en ook een teken van deze tijd)

-- 2 Timotheüs 3: 2a.
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven,

niet voor mij zelf leef maar meer voor mij naaste.
Een voorbeeld van Jezus zijn. Ook in het gezin !
Dat ik liefde kan geven aan mijn vrouw en kinderen.
Kinderen zijn altijd de dupe, als het om kinderen gaat.
Ik zeg niet dat ik er al ben. Want ik moet nog veel leren,
om tevreden grote kinderen te hebben en (vier) kleinkinderen.
Daarin gaat niet alles wat "IK" wil, maar zoals "God" het wilt !
Horen zien en zwijgen (bidden) is het vaak.
U die kinderen heeft (kleinkinderen) begrijpt wat ik bedoel !
Menigeen weet wat het is om de knieën te buigen.
En Hij is een verhoorder van ieders gebed.

Weet u mijn vrouw en ik hebben een afspraak.
Rond 19uur zeggen we tegen elkaar dat we van elkaar houden.
(we zeggen dat natuurlijk vaker tegen elkaar).
Maar waar we ook zijn, dan bellen we elkaar op.
We gaan nogal daar waar de Heer ons roept
en dan zien we elkaar niet altijd.
Het helpt als je dat wel eens (vaker) zegt,
ook aan je kinderen dat helpt enorm.
Zo ook het dagelijks gebed tot God is belangrijk voor ons.

We gaan nu het nieuwe jaar in 2017.
ik weet niet wat het jaar ons gaat brengen.
Maar ik weet wel dat Jezus komt spoedig.
Ik heb in mijn dorp een Franse vriend.
(overigens ook een mede strijder in Christus)
En die zegt wel eens "tirez votre plan"
ik weet niet of ik dit nou goed vertaalt.
Maar in het Nederlands is het "trek je plan"
Als u, u leven nog niet in Gods Handen hebt gegeven
doe het dan nu. U kunt ook in uw afzondering
op uw knieën gaan (En dan bid ik nu al vast voor u)
en zeg tegen de Heer "wilt U mij aannemen als Uw eigendom".
Als u dat doet, bent u NU Zijn eigendom.
Want God houdt u aan uw woord. amen !

Ik wens u Gods zegen met de komende feestdagen
en ook in het nieuwe jaar !

Moge de God der Liefde ! en des Vrede met u zijn !
Ik zegen u met de Liefde van Jezus ! Een gezegend 2017 !

11. dec, 2016