Jezus veranderd mij !!!

Beetje bij beetje...!!!

Joh 1 : 14

En het Woord is vlees geworden,

en heeft onder ons GETABERNAKELD

(en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd,

een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader),

vol van genade en waarheid

 

http://bpk-randstad.nl/Tabernakel.html

 

Fil 2:9-11

 

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd,

 

en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

 

Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen,

die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

 

En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij,

 

tot heerlijkheid Gods des Vaders.